ΤΡΕΪΛΕΡ

Μάιος 17, 2023

ΤΡΕΙΛΕΡ ΔΡΟΜΕΥΣ 490

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΙΜΗ 550 ΕΥΡΩ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1996 ΜΗΚΟΣ 5m ΑΞΟΝΕΣ 1 ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΜΟ 500 ΚΙΛΑ Πωλείται τρέιλερ Δρομεύς 490, με 1 άξονα και ράβδο στρέψεως, […]
Μάρτιος 10, 2020

ΤΡΕΙΛΕΡ ’04

ΤΡΕΙΛΕΡ ’04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΙΜΗ 350 ΕΥΡΩ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2004 ΜΗΚΟΣ 3,8 ΑΞΟΝΕΣ 1 ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΜΟ 500 ΚΙΛΑ